Wednesday, January 02, 2008

Σύγχρονος Οικογενειακός Σύμβουλος

Ένας πατέρας μιλάει στο παιδί του

Αγαπημένο μου παιδί,

Η παραμονή σου περισσότερη ώρα μπροστά στον καθρέφτη και το ενδιαφέρον σου γύρω από την χωρίστρα των μαλλιών σου, μ' έκαμαν να θυμηθώ ότι πατείς τα δέκα-τέσσερα χρόνια της ζωής και ότι είναι καιρός πλέον να μιλήσω μαζί σου για κάτι πράγματα, πού είναι πολύ σπουδαία και πολύ σοβαρά. Θα σου παρουσιάσω τα πράγματα αυτά κάτω από το πρίσμα της ωμής πραγματικότητος με μόνο αντικειμενικό σκοπό να σε διαφωτίσω ώστε να μην πέσης οικτρό θύμα της αγνοίας που οδηγεί στην καταστροφή και στην ερείπωση των ονείρων, πού αρχίζει να φτιάχνη η νεανική ψυχή σου με το κύλισμα του χρόνου.
Σήμερα πού πρόσεξα το πρώτο ξύπνημα μέσα σου της ήβης, διδα­γμένος πολλά από την ζωή, όχι μονάχα ως πατέρας, αλλά και ως γιατρός, ένοιωσα την ανάγκη να σε διαφωτίσω και να σε καθοδηγήσω, ώστε να μην πέσης σε σφάλματα. Σφάλματα πού είναι δυνατόν να σε οδηγήσουν στην καταστροφή του σώματος και της όμορφης και αγνής ψυχής σου. Πήρα την απόφασι αυτή για να μπορέσω να φυλάξω το κοφτερό και έξυπνο μυαλό σου και την καλή σωματική σου διάπλασι από μια προσωρινή τρικυμία, που πρόκειται να ξεσπάση τώρα με το ξύπνημα της ήβης. Όταν αυτή η τρικυ­μία, πού τόσους νέους παρασέρνει στην αφάνεια και στην καταστροφή, κοπάση, τότε νικητής θα μπόρεσης σαν πολύπειρος Οδυσσεύς να αγωνισθής χωρίς φόβο σε άλλες τρικυμίες πολύ πιο δυνατές, μα λιγώτερο οδυνηρές, γιατί θα είσαι οπλισμένος με το μεγαλύτερο όπλο πού υπάρχει στην ζωή και πού το λένε γνώσι. "Στερνή μου γνώσι να σ' είχα πρώτα", λένε οι ναυαγισμένοι και οι μετανοιωμένοι. Αυτό ποτέ δεν θα το πής, όταν από το γράμμα μου καταλάβης πώς πρέπει να φερθής τώρα για να κερδίσης την ευτυχία σου στον μέλλον.

Θα πρόσεξες ασφαλώς μόνος σου ότι γύρω από το πουλάκι σου που επιστημονικά ονομάζεται πέος, φύτρωσαν τώρα τελευταία πυκνές τρίχες, επίσης θα πρόσεξες ότι άθελα σου ιδίως το πρωί το πουλάκι σου σκληραί­νει. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο πού δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια άσκησι της φύσεως για να σε προετοιμάση και να σε κάμη αργότε­ρα σωστό και τέλειο άνδρα. Συνέχεια με το πέος και κάτω από αυτό υπάρχει μια μικρή σακουλίτσα, η οποία επιστημονικά λέγεται όσχεον. Μέσα σ' αυτή βρίσκονται δυο αδένες που μοιάζουν σαν δύο μικρά αυγά και πού τα λένε επιστημονικά όρχεις.
Μαζί με την ωρίμανσι των γεννητικών οργάνων ξυπνά μέσα στον άνθρωπο γενικά ένα ένστικτο πού το λέμε σεξουαλικό. Αυτό το έν­στικτο κάνει το αγόρι να θέλη να έχη σχέσεις με το κορίτσι. Αυτό είναι εκείνο πού δημιουργεί μέσα στην ψυχή των ανθρώπων την τάσι ν' αγαπούν το αντίθετο φύλο. Αγάπη πού την έθεσε ο Θεός στην ψυχή μας για την διαιώνισι του είδους.
Αυτό όμως το ένστικτο, αν δεν το χαλιναγώγησης τώρα στην αρχή, είναι δυνατόν να σε παρασύρη σε ανεπανόρθωτες βλάβες του σώματος και της ψυχής σου. Γι’ αυτό πρέπει να καταβάλης μεγάλη προσπάθεια να μη σε κυριέψη και σου καταστρέψη όλες σου τις ελπίδες, όλα σου τα όνειρα. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται να έχης ηθικές αρχές, γερό μυαλό και ακέραιο χα­ρακτήρα για να μπόρεσης να ξεφύγης από τους πειρασμούς, πού σε σπρώ­χνει να συνάντησης στο δρόμο σου.
Και οι πειρασμοί είναι πάρα πολλοί!!! Και πρώτος-πρώτος πειρασμός πού είναι δυνατόν να πέσης στα δίχτυα του καμμιά φορά και άθελα σου εί­ναι ο αυνανισμός. Άκουσες πολλές φορές από φίλους και συμμαθητάς σου, όταν καμμιά φορά τσακωθούν να υβρίζωνται με την λέξη «μαλά­κα», ξέρεις τι θα πή αυτό; Είμαι βέβαιος, ότι δεν τόλμησες ποτέ να ρωτήσης, γιατί έχεις αρχές ηθικές. Θα σου πω λοιπόν εγώ ο πατέρας σου για να μην προφτάση να σου πή ή να σου το δείξη ένας κακός φίλος σου. Μαλάκα ονομάζουν το παιδί εκείνο πού κρυφά από τους άλλους τρίβει το πέος του σε τέτοιο βαθμό, ώστε να βγαίνη απ’ αυτό ένα υγρό. Η πράξι αυτή που επιστημονικά λέγεται, όπως ανέφερα παραπάνω, αυνανισμός, προκαλεί στιγμιαία ευχαρίστησι και ηδονή σε κείνον που την κάνει, παράλληλα όμως και μεγάλη καταστροφή στο σώμα και στην ψυχή του. Γιατί είναι κατα­στρεπτική αυτή η πράξη; Θα σου το πω αμέσως για να καταλάβης και θα σου το πω όχι στηριζόμενος σε θεωρίες, αλλά σε πραγματικά γεγονότα πού μονάχα εμείς οι γιατροί τα έχουμε διαπιστώσει.
Πρέπει να ξέρης, παιδί μου, ότι τα γεννητικά όργανα στην ηλικία που σήμερα ευρίσκεσαι είναι πολύ ευαίσθητα και εύκολα είναι δυνατόν να πάθουν βλάβη. Όπως όταν πειράζης το μπουμπούκι ενός λουλουδιού, αυτό την άλλη ημέρα θα μαραθή και θα πέση νεκρό, έτσι όταν πειράζεις πάνω στην αύξησί τους τα γεννητικά σου όργανα, αυτά λίγο - λίγο θα μαραθούν και θα μείνουν άχρηστα σε όλη σου τη ζωή. Όταν γινόμαστε με κακές χει­ρονομίες αφορμή να μη μεγαλώσουν τα γεννητικά όργανα, τότε έχουμε με­γάλες ανωμαλίες σ' όλο μας τον οργανισμό. Γι’ αυτό, αυτός πού κάνει αυτή την πράξι σιγά - σιγά παθαίνει αφηρημάδα, χάνει την μνήμη του, εύκολα ξεχνά, δυσκολεύεται να αντιληφθή, γίνεται ανόρεκτος, δεν τρώγει, φεύγει ή δροσιά και ή φρεσκάδα πού είχε πριν, αγριεύει και ζαρώνει το πρόσωπο του, αδυνατίζει στο σώμα και κουράζεται στην ψυχή. Πόσοι μαθηταί, πού ήσαν στα πρώτα βήματα του Γυμνασίου οι αριστούχοι, κατήντησαν από την κακή αυτή πράξι όχι μονάχα οι τελευταίοι, αλλά και ανεπίδεκτοι πλέον μαθήσεως! Τόση βλάβη φέρνει στο μυαλό και στο σώμα η κακή αυτή πράξι και άλλη τόση καταστροφή στα γεννητικά όργανα, πού πρέπει να μην ερεθίζονται για να μεγαλώσουν κανονικά ως την ηλικία των 24 χρόνων, που θα εί­ναι πια τέλεια και κατάλληλα να αρχίσουν το έργο τους χωρίς κίνδυνο να καταστραφούν.
Την κακή πράξι του αυνανισμού είναι δυνατόν να την κάμης και συ χωρίς καλά - καλά να καταλάβης, και μάλιστα χωρίς καν να σου το πουν ή να σου το δείξουν οι κακοί φίλοι σου, αν έξαφνα αναρριχάσαι σε κανένα δένδρο, οπότε άθελα σου τρίβεται και ερεθίζεται το πουλάκι σου ή το πρωί στο κρεββάτι σου, όταν φυσιολογικά είναι σκληρό και το πειράζεις. Γι’ αυτό, παιδί μου, όταν βρίσκεσαι σε τέτοιες καταστάσεις, αμέσως να σκέ­πτεσαι το κακό και ν’ αποφεύγης τον περισσότερο ερεθισμό, πού θα κατά­ληξη σε μία βρωμερή και άνανδρη συνήθεια.
Είναι δυνατόν επίσης, παιδί μου, φίλος σου που τον αγαπάς σαν τον ίδιο τον εαυτό σου να σου πή στα καλά καθούμενα, να κάμης κι' εσύ ό,τι αυτός από αγνοία κάνει κρυφά και ίσως-ίσως θελήσει να κάμη μπροστά σου για να σε παρασύρη. Μη διστάσης να του πής πόσο βλαβερή είναι αυ­τή η πράξι και πόσο καταστρεπτική στον οργανισμό του και να τον συμβουλέψης να σταματήση, αλλοιώς ότι θ’ αναγκασθής να τον περιφρόνησης σε όλη σου τη ζωή. Να είσαι βέβαιος ότι ο φίλος σου αυτός θα σ' αγαπήση πιο πολύ και θα σε σέβεται περισσότερο, γιατί θα σκεφθή καλά το με­γάλο σφάλμα του.

Πρέπει λοιπόν, όταν βρεθής καμμιά φορά σε τέτοιες περιπτώσεις, να φωνάζης τον Θεό, να επικαλήσαι τον Μεγαλοδύναμο, να λες το Πάτερ ημών, πού τελειώνει «αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού». Μονάχα αυτό να παρακαλής και να είσαι βέβαιος, ότι θα βγαίνης από κάθε τέτοια περιπέτεια πάντοτε νικητής και θα έχης τη συνείδησί σου πάντα ήσυχη. Αν την προσευχή αυτή την λες με πίστι, κάθε πονηρό θα φύγει από κοντά σου και θα πλημμυρίζη η ψυχή σου από ικανοποίησι και γαλήνη.

Σύγχρονος Οικογενειακός Σύμβουλος ή Ο Παντογνώστης της Καθημερινής Ζωής, εκδόσεις "Εταιρίας Συγχρόνων Εκδόσεων", Έκδοσις Ενδεκάτη Βελτιωμένη, Αθήναι 1965

8 Comments:

Anonymous the kleftopoulo said...

Εεε.. εννοείς δηλαδή ότι αυτό το απόσπασμα προέρχεται *όντως* απο βιβλίο που έχει επισήμως εκδοθεί? Αν ναι τότε ..ότι να'ναι! (24!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).Αν πάλι όχι, τότε σίγουρα με κάνατε να ιχθυάσω για πολλοστή φορά.
Απαπαπαπαπαπα!!! :)
Διασκεδαστικό πάντως, αν κατραφέρεις να μην αναλογιστείς πως μπορεί να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που να σκέφτονται έτσι(απαπαπαπα στο τετράγωνο).

6:28 AM  
Blogger Σελασφόρος said...

Βεβαίως! Είναι εδάφιο από βιβλίο που κυκλοφόρησε ευρέως την δεκαετία του '60. Το βρήκα στο σπίτι επιστήθιου φίλου. Απ'όσο ξέρω, ο πατέρας του προσπάθησε να εφαρμόσει τις κατευθύνσεις του βιβλίου στην διαπαιδαγώγηση του βλασταριού του, αλλά μάλλον -δόξα τοι θεοίς- απέτυχε, αν κρίνω εκ του αποτελέσματος.
Άλλωστε στο μπλογκ αυτό συχνά φιλοξενώ και κείμενα άλλων που θεωρώ είτε εξαιρετικά ενδιαφέροντα, είτε σπάνια, είτε αριστουργήματα. Και το μαργαριτάρι που διάβασες στο τελευταίο ποστ είναι όντως αριστούργημα. Και δεν είναι το μόνο μέσα στο εν λόγω εγχειρίδιο: υπάρχουν πολλά ακόμη εκεί μέσα! Επιφυλάσσομαι για προσεχή ανάρτηση!

2:12 PM  
Blogger rodanis said...

Παραθέτωμεν ασχολίαστον, το κάτωθι σοφότατον κείμενον, σταχυολογηθέν εκ του κλασσικού «Τσελεμεντέ», εν μέσω ευγέυστων μβουρεκακίων και ευχέστων κονσομέ :
Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
Υπό της εστεμμένης λογίας Carmen Sylva
1. Μην αρχίσης ποτέ λογομαχίαν, και αν ακόμη έλθη χωρίς να την περιμένης. Να τηρής σιωπήν και να είσαι βεβαία, ότι η συστολή σου θα σου δώση την νίκην.
2. Μην λησμονής ότι είσαι σύζυγος ενός ανθρώπου και όχι ενός θεού. Επομένως, μην παραξενεύεσαι δια τας αδυναμίας του.
3. Μη ζητής από τον σύζυγόν σου χρηματικά ποσά ανώτερα των δυνάμεών του.
4. Εάν βλέπης ότι ο σύζυγός σου δεν έχει καρδιά, μη λησμονείς ότι έχει στομάχι. Να τον περιποιήσαι και να είσαι βεβαία ότι θα κατακτήσης και την καρδιά του.
5. Να προσπαθής, σε δεδομένη ευκαιρία, να επιβάλλεται η γνώμη του συζύγου σου. Αυτό και εκείνον εξυψώνει και εσένα δεν σε ζημιώνει.
6. Να παρακλουθής εις τας εφημερίδας κάθε τι το ενδιαφέρον και όχι μόνον τα μυθιστορήματα και τα σκάνδαλα. Αυτό και τον σύζυγό σου θα ευχαριστή και επι πλέον θα είσαι ενήμερος, ώστε να ημπορής να τον βοηθήσης εις μίαν απορίαν του.
7. Πρόσεξε ώστε να μην πληώσης ποτέ τον σύζυγόν σου ούτε με λόγους, ακόμη και εις την πλέον ζωηράν φιλονεικίαν.
8. Από καιρού εις καιρόν, λέγε εις τον σύζυγόν σου, ότι είναι πρότυπον συζύγου. Είναι ένα φιλοφρόνημα που θα τον ευχαριστήση. Να ομολογής δε ότι έχεις και σύ τα ελαττώματά σου.
9. Εάν ο σύζυγός σου είναι έξυπνος, να είσαι η σύντροφός του. Εάν υστερή πνευματικώς, να είναι η φίλη του και η σύμβουλός του.
10. Προ παντός, να σέβεσαι την μητέρα του συζύγου σου. Μη λησμονής ότι την ηγάπησε προτού αγαπήση εσένα.

11:45 AM  
Blogger roidis said...

Αυτές είναι οι μέρες οι καλές που έβγαζαν τρίχες στα χέρια...κι άντε μετά να πιάσεις το πρόσφορο.

υπέροχο ανάγνωσμα, είχα και καιρό να σε διαβάσω...

7:12 AM  
Blogger Pan said...

Καλησπέρα.

Αν ερμήνευσα ορθώς τα λεγόμενά σας, υπάρχει μια εύθυμη νότα στην συγκεκριμένη ανάρτηση.

Ωστόσο, κάποιοι άλλοι προφανώς το βλέπουν πολύ σοβαρά το συγκεκριμένο ζήτημα.

orthodoxos.wordpress.com

9:13 AM  
Blogger Σελασφόρος said...

Φίλτατε Ροϊδη, ομολογώ ότι παρέβην πολλάκις τας εντολάς του λαμπρού συγγραφέως του εν λόγω οδηγού, όθεν ετυφλώθην και εστειρώθην, οι οδόντες μου απέκτησαν θρίχας και η βλάσφημος χείρ ήτις ήγγιξεν την απηγορευμένην περιοχήν απεκόπη. Το δε πτωχόν μου γεννητικόν πτηνάριον κατέστη πτωχότερον και ατροφικότερον δια της συστηματικής και ανηλεούς επ'αυτού ασελγείας. Φευ! Δεν υπήρξε δι'εμέ ο αληθής του΄τος πατήρ, ο δυνάμενος δια των αληθών λόγων να με νουθετήση.

Αγαπητέ εν αμαρτίαις αδελφέ Παν, καλώς ωρίσατε τω ημετέρω βλογίω. Ευχαριστώ δια το λίνκιον.
>Βεβαίως και ερμήνευσες ορθώς! Σκέψου ότι το ανάγνωσμα αυτό υπήρχε σε οικογενειακό οδηγό του '60, δηλαδή πολύ πιο πρόσφατα από όσο θα μπορούσε εκ πρώτης να φανταστεί κανείς... Προφανώς ο orthodoxos.wordpress.com δεν έκανε τον κόπο να ρίξει μια ματιά στα προηγούμενα ποστς, αλλιώς θα καταλάβαινε τι μυαλά κουβαλάμε!

2:49 AM  
Blogger Sirius said...

Ωρέ σελασφόρε θα ανεβάσετε τίποτις καινούριο; Πολύ στο σορολόπ το ερίξατε!

11:18 AM  
Blogger Σελασφόρος said...

Αγαππητέ εν αμαρτίαις αδελφέ, έχετε δίκαιον, πλην ηργαζόμην κτηνωδώς. Θα αναρτήσωμεν ποστίον το συντομότερον, διηγημάτιον πρώτης διαλογής. Αμήν λέγω υμίν.

3:07 PM  

Post a Comment

<< Home